Retail Hoeksche Waard

Retail Hoeksche Waard is een samenwerking tussen detaillisten, overheden en andere maatschappelijke partijen. Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk belang. Dit is het zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen van een mogelijke krimp in de Hoeksche Waard.

 

 

 

Retail in de Hoeksche Waard

“Een unieke regio met kleine en middelgrote kernen, ieder met zijn eigen retail en industriegebied. Combineer dat met een fijnmazige infrastructuur met goede uitvalswegen naar de rest van de Randstad en de overige provincies en je krijgt een eiland waar het niet alleen goed vertoeven is, maar ook prettig ondernemen in een ‘ons-kent-ons’-klimaat.” Dat is retail in de Hoeksche Waard, volgens retailer en lid van de detailhandelsraad Danny van ’t Hof. Een prachtige regio dus, maar waar in de nabije toekomst steeds minder jonge gezinnen met kinderen en steeds meer ouderen zullen wonen. Ook hebben consumenten andere behoeften en verwachtingen als ze gaan winkelen, dan 20 jaar geleden. Die veranderingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard. Een gezonde detailhandel is erg belangrijk om hier prettig te blijven wonen. Om de detailhandel in de Hoeksche Waard in de toekomst net zo gezond te laten blijven, moet er op deze veranderingen worden ingespeeld.

 

Hoeksche Waard: Toekomst Waard(ig)!

Het besef dat een goed ondernemersklimaat en een gunstige ligging niet automatisch betekent dat er een gezonde situatie voor de retail is, heeft een aantal detaillisten doen besluiten om de samenwerking op te zoeken. Vanuit de detailhandel Hoeksche Waard is daarom een kerngroep opgericht, genaamd Detailhandelsraad Hoeksche Waard (DHR). Dit is een adviesraad, die nadenkt over een toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Over een klimaat waarin detailhandel een goede basis heeft. Maar ook een klimaat waarin diezelfde detailhandel bijdraagt aan de leefbaarheid van de Hoeksche Waard. Daarom werken deze detaillisten samen met andere direct belanghebbenden zoals gemeenten, ondernemers en onroerend goed eigenaren aan de toekomst van de detailhandel. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen in de detailhandel actief gevolgd worden, zodat al deze partijen samen op tijd maatregelen kunnen nemen en aanpassingen kunnen doen. Dit doen zij op basis van een regionale detailhandelsvisie.

 

Lees meer over de Regionale Visie

Retail Hoeksche Waard

 


 

Danny van ’t Hof: “Onze retail blinkt uit in diversiteit en specialismen. Op de Hoeksche Waard zijn heel veel kleine ondernemers die, misschien tegen de stroom in, geloven in hun eigen product en in hun eigen kracht. En met de kennis en de vaardigheid om de consument zo goed mogelijk te bedienen. Dat is in mijn ogen de kracht van de Hoeksche Waard. Het lastige is echter, dat dit bijna een publiek geheim dreigt te worden en dat de lokroep van 24/7 online winkelen voor veel drukbezette consumenten erg verleidelijk is. De geldstroom die daarmee van het eiland af gaat, zorgt voor een vicieuze cirkel: ondernemers die met moeite de strijd met de webwinkel aan moeten gaan, zien dat ten koste gaan van de winstgevendheid. Juist die ondernemers zorgen voor een hechte sociale gemeenschap. Daarom is de tijd van lokaal werken voorbij. De detailhandel op de Hoeksche Waard moet regionaal gaan bedenken hoe we de consumenten bij de detaillisten krijgen. Dat gaat helaas niet meer vanuit de kracht van de eigen onderneming, noch vanuit de kracht van het eigen winkelcentrum. Een eiland-brede samenwerking is dus noodzakelijk.”

 

Paul Konijnendijk: “Het mooie van de retail in de Hoeksche Waard is dat we nog persoonlijk met onze medewerkers en klanten kunnen omgaan. We doen het eigenlijk samen. Tegelijkertijd zijn we verbonden met de hele wereld en komen er daardoor allerlei nieuwe uitdagingen op ons pad. Een van die uitdagingen voor de retail Hoeksche Waard is om er wat moois van te maken: in plaats van overleven moeten we gezamenlijk de Hoekschewaardse retail veel beter op de kaart gaan zetten. Met een goede visie en samenwerking kunnen we de onderlinge concurrentie ontstijgen en zorgen dat de som der delen meer is dan het geheel.”

 

Sem den Hollander: “Mijn passie voor de retail wordt dagelijks gevoed via reclames, in steden, winkelcentra etc. Retail is ook constant in beweging. En in een hoog tempo. Ik kan dan ook niet ophouden met inspiratie opdoen of analyseren. ‘Hoe kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op de behoefte van de bezoekers (klanten) en deze inspireren en verassen?’, is een vraag die me continu bezig houdt. De retail in de Hoeksche Waard heeft een mooie basis met een gezond verzorgingsgebied. Echter dwingen de ontwikkelingen wel tot een betere samenwerking en met name tot een duidelijke visie en strategie. Je moet ten alle tijden goed omspringen met verandering en ontwikkelingen. Niet stil blijven staan en afwachten.”