Nieuws

Heeft u vragen of wilt u zelf een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen?
Mail deze dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Bereikbaarheid van de Hoeksche Waard

Rijkswaterstaat, ZHZ
t.a.v. de heer ir. S(ieben) Poel, Hoofd Ingenieur Directeur
Boompjes 200
3011 XD Rotterdam

Strijen, 12 november 2018

Geachte heer Poel,

Bij dezen vragen wij, detailhandelsraad Hoeksche Waard uw aandacht voor de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard.

Als detailhandelsraad maken wij ons grote zorgen over de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard tijdens de nog te plannen onderhoudswerkzaamheden zowel aan de Heinenoordtunnel, de Kiltunnel en op langere termijn de Haringvlietbrug.

De detailhandelsraad is een adviesraad waarin alle detailhandelsgebieden in de Hoeksche Waard samenwerken om te komen tot een goed winkelbestand wat past bij alle kernen in de Hoeksche Waard en wat de vitaliteit van de kernen bevordert; bereikbaarheid is een van de speerpunten hierin.

Lees meer

Lanceringsbijeenkomst groot succes

HEINENOORD 17 april - Met een opkomst van ruim 100 retailers, bestuurders en lokale politici was de bijeenkomst van de Detailhandelvisie Hoeksche Waard 2017 in de Rabobank het Haringvliet een groot succes.

 

Volgens Jan Visser, dagelijks bestuurslid van de detailhandelsraad Hoeksche Waard, geeft dit een positief signaal. “In de detailhandelsvisie staat het behoud van de huidige detailhandelsstructuur, inclusief het behoud van het supermarktaanbod in de kleinste kernen. Alleen al om dat te bereiken, zullen maatregelen genomen moeten worden om het winkelaanbod in totaliteit aantrekkelijker te maken, evenals de winkelomgeving in de diverse kernen. Het gaat dan om het moderniseren van bestaande winkels, het aantrekken van nieuwe formules/concepten, het compacter maken van de winkelgebieden, het verminderen van de leegstand, het waarborgen van een goede bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten, het oppakken van de promotie, etc.

Lees meer

Uitnodiging lancering Detailhandelsvisie Hoeksche Waard

Beste Hoeksche Waardse Retail-collega,

 

als retailondernemers hebben wij het niet gemakkelijk gehad de afgelopen jaren. De crises, internet, vergrijzing en veranderende kooppatronen hebben ook in de Hoeksche Waard hun sporen duidelijk nagelaten. De gevolgen herkennen wij allemaal: leegstand, lagere winsten, legere winkelstraten en amper nieuwe winkels zijn enkele van de gevolgen. Dan nog vijf verschillende lokale overheden die allemaal anders denken over de retail. Dit heeft een groep van ongeveer 15 verschillende Hoeksche Waardse retailondernemers ( of mensen die veel met retail te maken hebben gehad) onder leiding van het Pact van de Waard bij elkaar gebracht.

 

Lees meer

Detailhandelsvisie wordt ter goedkeuring aangeboden aan gemeenten

De detailhandelsraad vindt een goede samenwerking met gemeenten en haar vertegenwoordigers enorm belangrijk. Ondanks dat de detailhandelsraad een onafhankelijk adviesorgaan is, zoekt zij de dialoog met de stakeholders actief op. Op 27 september 2017 is de concept detailhandelsvisie door het adviesbureau BRO toegelicht in het raadsledenoverleg. Deze Detailhandelsvisie Hoeksche Waard is verder uitgewerkt en de detailhandelsraad biedt deze ter behandeling/goedkeuring aan bij de diverse commissies en/of gemeenteraden in de Hoeksche Waard. 

 

Lees meer

'Er moet wat gebeuren in winkelcentra in de Hoeksche Waard'

Detailhandelrapport hamert op modernisering, vermindering leegstand en voldoende parkeergelegenheid

Veel winkels in de Hoeksche Waard hebben het moeilijk. De leegstand is in meerdere centra flink toegenomen. Dat blijkt uit het concept van de detailhandelsvisie voor het eiland. "We moeten met elkaar de schouders eronder zetten." 

AD 24-09-2017

 

Lees meer

Alerte regionale retailers vormen adviesraad

Detailhandelsraad Hoeksche Waard stelt zich voor

 

In de Hoeksche Waard verandert de bevolkingssamenstelling. Een prachtige regio waar in de nabije toekomst steeds minder jonge gezinnen met kinderen en steeds meer ouderen zullen wonen. Die verandering heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard. Ook de detailhandel merkt dit. Een groep regionale belanghebbenden, ongerust over de leegstand, vergrijzing, politiek en de sterke toename van online winkelen, sloeg daarom de handen ineen en vormt nu de Detailhandelsraad Hoeksche Waard.

 

Lees meer